สถานที่พัก-ราคา

                    บ้านทองคำมีทั้งหมด 7 หลัง 

โดยแบ่งเป็นบ้านพักสำหรับ 10 ท่าน 6 ท่าน 5 ท่าน และ 4 ท่าน ดังนี้

  • เรือนแอร์ มีทั้งหมด 2 ห้องนอน3 ห้องน้ำ(เป็นห้องแอร์) -เข้าพักได้ทั้งหมด 10 ท่าน oห้องเดี่ยว แอร์1 พักได้ 5 ท่าน oห้องเดี่ยว แอร์2 พักได้ 5 ท่าน -ราคาที่พัก oวันจันทร์-พฤหัส ราคาหล...
  • เรือน วีณา 1 ( เป็นห้องแอร์ ) เป็นบ้านเดี่ยว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมระเบียงรอบบ้าน และสนามหญ้าหน...
  • เรือนชณิดา1 ( ห้องแอร์ ) เป็นบ้านเดี่ยว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมระเบียงบ้าน และสนามหญ้าหน้าบ้าน -เ...
  • เรือน วีณา 2 ( เป็นห้องแอร์ )เป็นบ้านเดี่ยว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำพร้อมระเบียงรอบบ้าน และสนามหญ้าหน้าบ้...
  • เรือนชณิดา2( ห้องแอร์ ) เป็นบ้านเดี่ยว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมระเบียงบ้าน และสนามหญ้าหน้าบ้าน -เข้...
  • อา -ราคาเช่าเต็นท์พักทางบ้านทองคำ (คิดเป็นเต็นท์) o เต็นท์เล็ก (นอน2 คน) พร้อมเครื่องนอน ราคาหลังละ 600 บาท (พร้อมอาหารเช้า) o เต็นท์กลาง(นอน 3 คน) พร้อมเครื่องนอน ราคาหลังละ 90...